پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 تماس با ما

 

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي
بيرجند: خيابان غفاري - نبش غفاري 25
تلفن تماس : 9 - 32342137
فكس: 32342070
پست الكترونيكي : khorasan - south @ rmto. ir

آدرس اينترنتي : www . khorasan - south . rmto . ir

صندوقهاي انتقادات ، پيشنهادات و نظرسنجي نصب شده در پايانه هاي بار و مسافر ، ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستانهای تابعه و ساختمان مركزي اداره کل .