پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیحذف فیزیک بارنامه اسناد حمل الکترونیکی شر کت های حمل و نقل سراسری و بزرگ مقیاس هوشمند جاده ای

تاریخ انتشار: 1399/06/17


     بنا بر گزارش پایگاه خبری روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي خراسان جنوبی ، شرکت های حمل و نقل سراسری و بزرگ مقیاس هوشمند جاده ای از20 تیرماه سال جاری با حذف فیزیک بارنامه ، اسناد حمل الکترونیکی بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صادر می نمایند .

   هادی حیدری ، رییس اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان با اعلام اين خبر افزود : با توجه به الزامات قانونی مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون حذف فیزیک و الکترونیکی نمودن اسناد حمل، مقرر گردیده از تاریخ 20 تیرماه سال جاری شرکت های حمل و نقل سراسری و بزرگ مقیاس هوشمند پس از اتمام بارنامه های فیزیکی مصرف نشده خود ، نسبت به صدور الکترونیکی بارنامه های مربوطه بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان اقدام و تصویری از داده های بارنامه های مذکور را به نحو مقتضی در اختیار راننده وسیله نقلیه حامل کالا قرار دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: صدور اسناد حمل الكترونيكي و حذف فيزيك بارنامه را آغازي بر تحول در فرآيندهاي مديريت حمل و نقل كالا دانست كه چشم انداز آن دستيابي به حمل و نقل ديجيتال مي باشد كه گام به گام وبا همراهي و همت تمامي دست اندركاران ازجمله رانندگان و شركت هاي حمل و نقل و تشكل هاي صنفي ذي ربط پيش خواهد رفت.​مشخصات:
نظرات: *