پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیکسب جایگاه نخست اداره¬کل راهداری و حمل و نقل جاده¬ای استان در بخش نظارت و بهره¬برداری سامانه¬های هوشمند در اردیبهشت¬ما

تاریخ انتشار: 1399/04/03

​ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده¬ای استان، از کسب جایگاه نخست مرکز مدیریت راههای استان در اردیبهشت امسال در بین سایر استان¬ها خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی اسد اله جلال زاده ادامه داد: ارزیابی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده¬ای در بخش نظارت و بهره¬برداری سامانه¬های هوشمند که توسط مرکز مدیریت اطلاعات راهها و حمل و نقل جاده¬ای کشور صورت می¬پذیرد، جایگاه این اداره¬کل را در ماه¬های فروردین و اردیبهشت و نیز سه¬ماهه منتهی به پایان اردیبهشت 99، در رتبه نخست قرار داده است.

وی افزود: این ارزیابی شامل عملکرد مجموعه این اداره¬کل در مدیریت پروژه¬های ترددشماری، ثبت تخلفات سرعت، توزین در حال حرکت، ثبت سوانح و وقایع جاده¬ای، مدیریت ناوگان راهداری، سامانه گویای 141، و نیز تابلوهای پیام متغیر خبری می¬باشد.

اسد ا... جلال زاده ادامه داد: با توجه به تغییرات ایجاد شده در وضعیت حمل و نقل جاده¬ای کشور و نیز ضرورت استفاده بهینه از فناوری¬های ارتباطی نوین در حوزه حمل و نقل جاده¬ای و اضافه شدن وظایفی مانند دریافت گزارش¬ها و ثبت شکایات کاربران جاده-ای و نیز داده¬کاوی و ارائه تحلیل¬های مورد نیاز بخش حمل و نقل استان، سامانه گویای 141 در بخش استانی راه¬اندازی گردید که از این پس رانندگان و مسافرین می¬توانند شکایات خود را در بخش¬های مختلف راه و حمل و نقل با کارشناسان مستقر در مرکز مدیریت راههای استان از طریق سامانه 141 در میان بگذارند.

جلال¬زاده اظهار امیدواری کرد: افزایش بهره¬وری از سیستم¬های هوشمند حمل و نقل، نظیر اِعمال قانون رانندگان متخلف بر اساس سرعت متوسط، بتواند امنیت کاربران و مسافرین جاده¬ای که به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام می¬گذارند را افزایش داده و شاهد کاهش حوادث و تلفات جاده¬ای در محورهای استان باشیم.​مشخصات:
نظرات: *